Haier AB052MAERA

Бренд Haier

0

Размеры 875х505х185 мм

1

Вес 15.3кг

2
по запросу
Haier AB052MAERAD

Бренд Haier

0

Размеры 875х505х185 мм

1

Вес 15.3кг

2
по запросу
Haier AB052MCERA

Бренд Haier

0

Размеры 570х570х260 мм

1

Вес 16кг

2
по запросу
Haier AB052MCERA(M)

Бренд Haier

0

Размеры 570х570х260 мм

1

Вес 16кг

2
по запросу
Haier AB072MAERA

Бренд Haier

0

Размеры 875х505х185 мм

1

Вес 15.3кг

2
по запросу
Haier AB072MAERAD

Бренд Haier

0

Размеры 875х505х185 мм

1

Вес 15.3кг

2
по запросу
Haier AB072MBERA

Бренд Haier

0

Размеры 817х620х220 мм

1

Вес 21кг

2
по запросу
Haier AB072MBERAD

Бренд Haier

0

Размеры 817х620х220 мм

1

Вес 21кг

2
по запросу
12345@INLINE